Imieniny:
25.01.2019

Zgłoszenia do kalendarza imprez na rok 2019

Starostwo Powiatowe w Tucholi przygotowuje kalendarz imprez planowanych w 2019 r. na terenie Powiatu Tucholskiego. Każdy organizator może zgłosić swoje przedsięwzięcie do kalendarza powiatowego.

Zbiorczy kalendarz imprez odbywających  się na terenie Powiatu Tucholskiego zamieszczony zostanie m.in. na stronie http://www.tucholski.pl/kalendarz-imprez. Kalendarz będzie na bieżąco aktualizowany – na podstawie informacji otrzymywanych od organizatorów. Zgłoszenie imprezy to więc także duża odpowiedzialność ze strony organizatora, który musi mieć świadomość, że nie wystarczy jednorazowe zgłoszenie, ale konieczne jest aktualizowanie informacji w przypadku zaistniałych zmian lub rezygnacji z przeprowadzenia imprezy.

Informacje dotyczące kalendarza imprez (także aktualizacji danych) proszę przesyłać do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich  na adres promocja@tuchola.pl. Zgłoszenia bez podania kontaktu do organizatora nie będą wprowadzane do kalendarza. Załączoną tabelę w wersji elektronicznej proszę przesłać do dnia 04.02.2019

Zgłoszenie imprezy - tabela

 


Wprowadził WRLiFE