Imieniny:
01.08.2017

Wizyta wicewojewody w powiecie tucholskim

31 lipca br. Powiat Tucholski odwiedził Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau wraz z Pełnomocnikiem Wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Anną Napiórkowską.

Wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Oller i Członkiem Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzym Kowalikiem goście odwiedzili Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi, który dzięki przeprowadzonym inwestycjom doskonale wypełnia swoje zadania. Najważniejszą częścią wizyty była jednak ocena stanu prac przy odtwarzaniu uszkodzonych urządzeń melioracyjnych, dzięki którym piwnice, ogródki i pola w okolicach ul. Czerskiej w Tucholi nie będą już zalewane. Starosta Tucholski Michał Mróz jako organ sprawujący nadzór nad działalnością spółek wodnych osobiście występował do wojewody o pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi o dofinansowanie, które umożliwiło realizację niezbędnych inwestycji. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem, co potwierdziła wizyta w terenie.

Odwiedziny prowadzonego przez Powiat Tucholski Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej były okazją do docenienia wykonanych ostatnimi laty renowacji tego zabytkowego obiektu. Dostojnych gości najbardziej urzekła jednak wizyta na polu namiotowym w Świcie, w którym od kilku tygodni malowniczą naturę podziwiać można przy pysznej szarlotce i doskonałej kawie serwowanej przez Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi. Nowootwarta kawiarnia „Na Klaftach” to niezwykłe przedsięwzięcie, które doskonale pokazuje, że reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych może z powodzeniem wpisywać się w rozwój turystyki i wzbogacać ofertę zarówno dla mieszkańców naszego powiatu, jak i dla osób Powiat Tucholski odwiedzających.

Bardzo udana wizyta Wicewojewody Józefa Ramlau potwierdziła pozytywne efekty współpracy Powiatu Tucholskiego z administracją rządową. W jej podsumowaniu podkreślał on fakt, że dzięki dobremu zarządzaniu każda złotówka wydawana w Powiecie Tucholskim skutkuje przemyślanymi i dobrze zaplanowanymi inwestycjami, które budują  lepszą przyszłość jego mieszkańców.

Wydział Rozwoju LiFE