Imieniny:
25.09.2018

Specjalistyczne obuwie dla strażaków

W poniedziałek 24 września Zarząd Powiatu Tucholskiego reprezentowany przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza i Członka Zarządu Jerzego Kowalika przekazał strażakom elementy wyposażenia, które mają pomóc im w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa.

Specjalistyczne obuwie ochronne przekazane zostało na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi Dariusza Goźlińskiego oraz na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Pawła Urbana. Jest to kolejne już tego typu wsparcie, stanowiące wyraz uznania zarówno dla zaangażowania zawodowych służb, jak i dla ofiarności ochotników.

Na ręce Druha Pawła Urbana przekazane zostały pisemne podziękowania dla Strażaków-Weteranów, wraz z pamiątkowymi zdjęciami ze spotkania w Minikowie 8 września.

Warto przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy Powiat Tucholski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, którego beneficjentem jest partnerstwo zawiązane przez OSP z naszego powiatu. W przyszłym roku przewidziana jest kontynuacja tego konkursu.

Wydział Rozwoju LiFE