Imieniny:
04.04.2019

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2019

Od 2 kwietnia 2019 r. na terenie powiatu tucholskiego rusza kwalifikacja wojskowa. Do 25 kwietnia br. przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 350 osób.

Kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Wszystkie osoby powinny stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Tucholi w wyznaczonym na wezwaniu terminie. Siedziba Komisji mieści się w budynku Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7b w Tucholi. Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi działa w  godzinach 7.15 – 16.30.
W razie pytań można skontaktować się pod numerem telefonu 505 114 768.

WRLiFE