Imieniny:
30.11.2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego w 2019 roku wpłynęły 4 oferty.

Do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 15:30 do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęły 4 oferty. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 30 listopada 2018 r. zdecydował o wyborze Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 64.020,00 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 
Michał Mróz
Starosta Tucholski