Imieniny:
19.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego prowadzić będzie Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U ) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 8 listopada 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku wpłynęły 4 oferty.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 16 grudnia 2019 r. zdecydował o wyborze Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 64.020,00 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Tucholskiego
Michał Mróz