Imieniny:
08.08.2017

Powiat rozpoczyna prace nad przebudową Muzeum Borów Tucholskich

7 sierpnia br. Rada Powiatu Tucholskiego podjęła uchwałę pozwalającą na rozpoczęcie konkretnych działań na rzecz przebudowy Muzeum Borów Tucholskich i przystosowania tego obiektu do lepszej realizacji jego funkcji.

W oczekiwaniu na zewnętrzne środki pierwszy etap prac (wykonanie projektu budowlanego) realizowany będzie ze środków własnych powiatu.

W planach jest podjęcie kompleksowych działań mających na celu przywrócenie świetności budynkowi i wyposażenie go w niezbędne elementy. Planowany zakres robót obejmuje m.in. wymianę okiennic i okien, izolację pionową budynku, impregnację zewnętrznej elewacji, remont istniejącej klatki schodowej i modernizację instalacji elektrycznej, jak też cały szereg prac związanych z przygotowaniem we wnętrzu Muzeum atrakcyjnych wystaw i nowoczesnych ekspozycji. Do sfinansowania przedsięwzięcia niezbędne jest wsparcie finansowe ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego – Powiat Tucholski zabezpieczył w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 400 tys. zł na ten cel, przy czym środki te będą mogły zostać pozyskane dopiero po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski stosownego konkursu. 

Pierwszym krokiem na długiej drodze do wprowadzenia pozytywnych zmian w Muzeum Borów Tucholskich było powołanie przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza Społecznej Rady ds. Funkcjonowania i Rozwoju Muzeum Borów Tucholskich. Zadaniem Rady jest doradzanie i współpraca przy określaniu funkcji oraz kierunków rozwoju muzeum. Kolejnym krokiem, możliwym dzięki decyzji Rady Powiatu Tucholskiego, będzie przygotowanie projektu budowlanego obejmującego pełen zakres niezbędnych prac. Ze względu na zabytkowy charakter budynku muzeum projekt wymagać będzie uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co pozwoli na skuteczne ubieganie się o środki finansowe na realizację kolejnych kroków. 

Poważnym problemem jest brak możliwości instalacji zewnętrznej windy, która zapewniłaby dostęp osobom niepełnosprawnym, jak też brak możliwości podwyższenia ostatniego piętra, co znacząco zwiększyłoby powierzchnię wystawową lub magazynową. Niestety, na takie zmiany zgody nie wyraża konserwator zabytków. Mimo tych ograniczeń przywracanie świetności Muzeum Borów Tucholskich jako kulturowej perełce naszego powiatu jest zadaniem, do którego Starosta Tucholski Michał Mróz i Zarząd Powiatu Tucholskiego przywiązują wielką wagę.

Wydział Rozwoju LiFE