Imieniny:
19.09.2018

Porozumienie o kinie w Tucholi

18 września Powiat Tucholski i Gmina Tuchola zawarły porozumienie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom naszego powiatu dostępu do kultury poprzez wspólne utworzenie kina w Tucholi.

Starosta Tucholski Michał Mróz i Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski już wcześniej omawiali wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Oller i Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Cieślewiczem różne możliwości. Wspólnie uznali oni, że pierwszym krokiem przed podjęciem kolejnych działań powinno być powołanie zespołu roboczego. Zadaniem tego zespołu będzie:

  • ustalenie możliwych lokalizacji kina,
  • oszacowanie kosztów dostosowania sali i zakupu wyposażenia oraz późniejszego prowadzenia kina, jak też
  • weryfikacja możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na zaplanowane działania.

Podstawą wspólnych działań jest podpisane porozumienie, które określa też, że w pierwszej kolejności rozważane będzie usytuowanie kina w powiatowej sali multimedialnej w Książnicy Tucholskiej. Sala ta nie może jednak utracić swojego obecnego, wielofunkcyjnego charakteru.

Rezultatem prac zespołu roboczego będzie wypracowanie kolejnego porozumienia, szczegółowo określającego zarówno harmonogram działań, jak i podział obowiązków i kosztów pomiędzy oboma zaangażowanymi samorządami.

Wszystkie działania współfinansowane będą przez Gminę Tuchola i Powiat Tucholski.

Wydział Rozwoju LiFE