Imieniny:
23.01.2019

E-akta pracownicze - informacja ZUS

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ZUS-u dotyczącymi tego tematu.

Bruszura e-akta - pdf

Infopak - informacje dla płatników - word

Infopak - komunikat dla firm zewnętrznych - word

Ulotka e-akta - pdf

Wprowadziła WRliFE