Imieniny:
17.10.2019

BIZNESOWY LUNCH Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Starosta Tucholski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają 29 października 2019 r. w godzinach 9:00-11:00 do Książnicy Miejskiej w Tucholi. Opłata 15 zł

Zaproszenie w formacie pdf: tutaj

Jest to pierwsze w Tucholi wydarzenie tego typu. Opłata rejestracyjna wynosi 15,- złotych płatne w dniu lunchu.

Celem lunchu jest przybliżenie Państwu znaczenia ekonomii społecznej i ścieżki współpracy z biznesem oraz przedstawienie oferty przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Powiatu Tucholskiego.

PROGRAM

9:00      Powitanie

9:10      Prezentacja Adama Rochowiaka – Dyrektora ds.  Finansów i Kontrolingu firmy Wika Polska  

              sp. z o. o. sp. k. , eksperta w dziedzinie współpracy sektora biznesu z podmiotami ekonomii  

              społecznej

9:25      Prezentacja oferty  Banku Spółdzielczego w Tucholi

9:35      Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi  nt. oferowanych form wsparcia dla biznesu

9:45      Przerwa na lunch

10:10    Przedstawienie się uczestników spotkania

10:20    Dyskusja moderowana na temat działan mających na  celu połączenie ekonomi społecznej z  biznesem

11:00    Zakończenie spotkania

Partnerzy:

ZAZ w Tucholi, Spółdzielnia Socjalna Borowiackie Smaki i Spółdzielnia Socjalna Borowiacki Wigor

Prosimy o potwierdzenie obecnosci poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: zaz@tucholski.pl lub telefonicznie : 52 5591969 (osoba do kontaktu: Lucyna Karnowska)

Informację ROPS w Toruniu wprowadził Wydział Rozwoju LiFE