Imieniny:

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7
tel./fax (52) 5592018
www.pcpr.tuchola.pl
e-mail: pcpr@tuchola.pl

2. Dom Dziecka
89-500 Tuchola,
ul. Kościuszki 16
tel. 52 5592099
www.domdziecka.tuchola.pl
e-mail: domdziecka@tuchola.pl

3. Zarząd Dróg Powiatowych
89-500 Tuchola,
ul. Przemysłowa 6
tel. 52 5590112, fax 52 5590112
http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=99
e-mail: zdp@tuchola.pl

4. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
89-500 Tuchola,
pl. Wolności 23
tel. 52 5590800,fax 52 5590801
www.pup.tuchola.pl
e-mail: pup@tuchola.pl

5. Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich
89-502 Raciąż,
Wysoka 16
tel. 52 5592353, fax 52 5592354
www.dpswysoka.tuchola.pl
e-mail: dps.wysoka@wp.pl

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
89-500 Tuchola,
ul. Piastowska 30
tel. 52 334 38 63
www.poradnia.tuchola.pl
e-mail: ppptuchola@poczta.onet.pl

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego
89-500 Tuchola,
ul. Pocztowa 8a
tel. 52 336 38 50, fax 52 336 38 51
www.nowodworek.pl
e-mail: sekretariat@nowodworek.pl

8. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty Połczyńskiego
89-500 Tuchola,
ul. Nowodworskiego 9-13
tel. 52 334 84 83 fax 52 334 89 76
zsliatuchola.pl

e-mail: zslia@tuchola.pl

9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
89-500 Tuchola,
ul. Piastowska 30
tel. 52 334 50 24
www.soswtuchola.pl
e-mail: sosw.tuchola@wp.pl

10. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
89-500 Tuchola,
ul. Świecka 89a
tel. 52 334 33 63 fax 52 334 37 92
www.zslit.tuchola.pl
e-mail: zslit@tuchola.pl

11. Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel./fax 52 5591951
www.pzo.tuchola.pl
e-mail: pzo@tuchola.pl

12. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Świecka 89a
89-500 Tuchola
tel./fax 52 3343531
www.tcez.tuchola.pl
e-mail: tcez@tuchola.pl

13. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola
tel./fax 52 5540045, kom. 664721527
www.sow.tuchola.pl
e-mail: sow@tuchola.pl

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Szkolna 9
89-530 Śliwice
tel. 52 3340406, fax 52 3340473
http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=610
e-mail: zsp@las.pl

15. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
ul. Świecka 89 a
89-500 Tuchola
tel. (052) 559-19-69
http://zaztuchola.pl/
e-mail: zaz@tucholski.pl

INNE JEDNOSTKI:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7b
tel. 52 5590720, fax 52 5590730
www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=97
e-mail: pinb@tuchola.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-500 Tuchola,
ul. Kopernika 2
tel./fax 52 336 30 75
www.bip.piw-tuchola.pl
e-mail: tuchola.piw@wp.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
89-500 Tuchola,
pl. Wolności 23
tel. 52 334 21 09, tel./fax 52 334 20 21
tel. alarmowy w sytuacjach kryzysowych 601062501
www.bip16.pwisbydgoszcz.pl
e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji
89-500 Tuchola,
ul. Świecka 23
tel./fax 52 3366200
www.policja.tuchola.pl
e-mail: dyzurny-tuchola@bg.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
89-500 Tuchola,
ul. Sępoleńska 20
tel./fax 52 336 12 27
kppsptuchola.binp.info/kppsptuchola/
e-mail: kppsp_tuchola@fire.one.pl


Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14/18
tel./fax 52 336 12 45
www.szpital.tuchola.pl
szpital@tuchola.pl